fkjj.net
当前位置:首页 >> 呢组词语 >>

呢组词语

读音[ ne ] 助词,用在句末(a.表示疑问,如“你干什么~?”b.表示确定的语气,如“他没来~”.c.表示动作正在进行,如“我正吃饭~”.d.使句子略停顿一下,如“今年~,比去年收成好”). [ ní ] 一种毛织物 组词1 花呢:采用起花方式织制

[ ní ] 一种毛织物:~子.~绒.毛~.[ ne ] 助词,用在句末(a.表示疑问,如“你干什么~?”b.表示确定的语气,如“他没来~”.c.表示动作正在进行,如“我正吃饭~”.d.使句子略停顿一下,如“今年~,比去年收成好”).呢组词 花呢 着呢 呢子 线呢 呢喃 呢绒 呕呢 呢羽 线呢 毛呢 呢呢 粗呢 枣呢 马裤呢 制服呢 海军呢

呢绒呢喃

组词】: 呢子、 呢绒、毛 呢、 呢喃

花呢、着呢、呢子、呢绒、呕呢、么呢、呢D、毛呢、呢羽、嗯呢、线呢、 骑呢、呢称、呐呢、粗呢、呢呢、枣呢、嘛呢旗、制服呢、海军呢、嘛呢轮、华达呢、 哆呢、勺着呢、呢喃软语、呢呢痴痴、

[呢]组词 :呢子、花呢、着呢、呢绒、呢、么呢、呕呢、呐呢、枣呢、呢称、骑呢、呢羽、嗯呢、粗呢、呢呢、呢D、毛呢、哆呢、勺着呢、嘛呢轮、华达呢、嘛呢旗、制服呢、海军呢、直贡呢、呢喃软语、麦尔登呢、念念呢呢、呢大轿、呢呢痴痴

答:寻组词1、找寻 [zhǎo xún] 寻找.2、探寻 [tàn xún] 探求;寻找:~真理.~地下矿藏.3、浸寻 [jìn xún] 1.同“浸浔”.渐进.4、究寻 [jiū xún] 追查.《资治通鉴唐德宗建中元年》:“兹事暧昧,陛下已旷然大赦,不当复究寻虚语.”5、

1、没略 [méi lüè] 掠夺,掳掠.晋 常璩《华阳国志汉中志》:“安帝 永初 二年,阴平、武都 羌 反,入 汉中,杀太守 董炳,没略吏民.”《晋书礼志中》:“议者欲令在没略之中,必全苦操,有陨无二,是望凡人皆为 宋伯姬 也.”2、颓没 [tuí méi] 毁坏埋没.清 阮元 《小沧浪笔谈》卷四:“ 潍 沙乘风内侵,其深及墙,祠宇颓没, 元 率官士修之.”3、冥没 [míng méi] 冥蒙.唐 高适《宋中》诗之七:“逍遥 漆园吏,冥没不知年.”4、没产 [méi chǎn] 籍没入官的家产.明 刘若愚《酌中志内板经书纪略》:“至 崇祯 己卯夏,体乾 没产,又不知落何人手也.”

呢有两个读音:ne和ní,分别组词如下.ne组词:1、呐呢 [nà ne] 原指是句日语,在国内多用作来表达一种惊讶和不可思议的意思.2、嘛呢堆 [má ne duī] 藏 传佛教徒在石块或石片上刻六字真言,置山口道旁,过路的信徒不断往上添加石块,

呢喃 ní nán 呢子 ní zǐ 呢喃细语 ní nán xì yǔ 呢绒 ní róng 呢呢 ne ne 呢呢痴痴 ne ne chī chī 绿呢大轿 lǜ ne dà jiào 呢羽 ne yǔ 着呢 zhe ne

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com