fkjj.net
当前位置:首页 >> 写同音字并组词wu >>

写同音字并组词wu

写同音字并组词wu乌 (乌七八糟) 呜(呜呼哀哉)若满意此回答,请给予采纳,谢谢!

污染 侮辱

无:无偿,无耻,无妨,无辜 毋:毋宁,毋庸 芜:芜鄙,芜秽,芜菁,芜劣,芜杂 吾:吾辈,吾侪 梧:梧桐 蜈:蜈蚣 鼯 : 鼯鼠

碌碌无为、碌碌无闻、碌碌无能另外无独有偶、无孔不入、无名小卒、无缘无故、无幽不烛、五里雾中、五色无主、恶紫夺朱算不算

侮 wǔ 【动】(形声.从人,每声.本义:轻慢,不敬重) 同本义 不侵侮.《礼记曲礼》又如:侮易(轻慢.);侮慢(轻侮傲慢,不敬重他人);侮忽(轻视,轻慢);侮法(藐视和歪曲法令);侮笑(轻慢嘲笑);侮傲(傲视和轻慢

亡人,亡常亡[wú] 古同“无”,没有. 河曲智叟亡以应.《列子汤问》 予美亡此,谁与独处.《诗唐风葛生》 亡则以缁,长半幅.《仪礼士丧礼》 日知其所亡,月无忘其所能,可谓好学也已矣.《论语子张》 人莫大焉亡亲戚君臣上下.《孟子尽心上》 自苦亡人之地.《汉书李广苏建传》 大且亡罪夷灭. 君子积学当日知其所亡.《后汉书列女传》 副词,通“毋”可译为“不”、“不要”等,表示否定〖don't〗 幸亡阻我.明宗臣《报刘一丈书》 亡论长者. 法令亡常.《汉书李广苏建传》 亡何国变.清黄宗羲《柳敬亭传》

窈窕淑女,寤寐求之.夙夜无寐

无忧无虑 【近义】无牵无挂 【反义】心事重重、忧心忡忡 【释义】没有一点忧愁和顾虑.【出处】元郑廷玉《忍字记》第二折:“我做了个草庵中无忧无虑的僧家.”

一声:[wū]污、屋.二声:[wú]无、吴.三声:[wǔ]五、伍.四声:[wù]误、物.1、污垢[wū gòu] 身上或物体上积累的脏东西.2、屋子[wū zi] 房间.3、无法[wú fǎ] 没辙,想不出办法.4、吴越同舟[wú yuè tóng zhōu] 比喻团结互助,同心协力,战胜困难.5、四舍五入[sì shě wǔ rù] 一种运算法则.6、为伍[wéi wǔ] 做同伴,看成同类.7、误会[wù huì] 误解.8、物品[wù pǐn] 泛指各种东西.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com