fkjj.net
当前位置:首页 >> 自相予盾言文言 >>

自相予盾言文言

原文 楚人有鬻矛与盾者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也.”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也.”或曰:\"以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也.夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立. 译文 楚国有个卖矛又卖盾的人,他首先夸耀自己的盾,说:“我的盾很坚固,无论用什么矛都无法穿破它!”然后,他又夸耀自己的矛,说:“我的矛很锐利,无论用什么盾都不能不被它穿破!”有的人问他:“如果用你的矛去刺你的盾,会怎么样?”,那个人被问得哑口无言.什么矛都无法穿破的盾与什么盾都能穿破的矛,不能同时出现在一起.

自相矛盾文言文的原文如下:《韩非子 难一第三十六》 楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也.”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也.”或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也.夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立.译文 楚国有个卖矛又卖盾的人,他首先夸耀自己的盾,说:“任何东西都无法穿破它!”然后,他又夸耀自己的矛,说:“我的矛很锐利,任何东西都不能不被它穿破!”有的人问他:“如果用你的矛去刺你的盾,会怎么样?”那人不能回答.围观的人都大笑了起来.

自相矛盾 楚人有卖盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也.”又誉其矛曰:“吾矛之利,於物无不陷也.”或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也.夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立. 成语“自相矛盾”的意思

自相矛盾 《韩非子》 楚人有鬻(yù)盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也.”又誉其矛曰:“吾矛之利,於物无不陷也.”或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也.夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立.翻译: 楚国有个既卖矛又卖盾的人,(他)夸耀自己的盾说:“我的盾很坚固,任何武器都无法刺破.”接着,他又夸起了他的矛,说:“我的矛很锐利,没有穿不透的东西.”有的人问他:“如果拿你的矛去刺你的盾,会怎么样?”那人便答不上话来了.刺不破的盾和什么都刺得破的矛,是不可能同时存在的.

楚国有个人在集市上既卖盾又卖矛,为了招徕顾客,使自己的商品尽快出手,他不惜夸大其辞、言过其实地高声炒卖. 他首先举起了手中的盾,向着过往的行人大肆吹嘘:“列位看官,请瞧我手上的这块盾牌,这可是用上好的材料一次锻造而

《韩非子难一》:“楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:'吾盾之坚,莫之能陷也.'又誉其矛曰:'吾矛之利,于物无不陷也.'或曰:'以子之矛陷子之盾,何如?'其人勿能应也.”

楚人卖矛和盾,说矛锋利无比,又说盾坚不可摧.有人问:如果用你的矛去攻你的盾,结果如何.他仓皇而逃!

楚人有鬻盾与矛者,先誉其盾之坚,曰:“万物皆莫能陷之也.”俄而又誉其矛之利,曰:“吾矛之利,万物莫不陷也.”市人诘之曰:"以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也.众皆笑之.夫不可陷之盾与无不陷之矛不可同世而立 主要是定语后置和被动句要能理解.万物皆莫能陷之也.楚国有个卖矛和盾的人,首先夸耀他的盾很结实,说:“世上所有东西没有能穿破它的!”然后,又夸耀他自己的矛很锐利,说:“我的矛很锐利,世上所有东西都能被它穿破!”市场上的人质问他:“用你的矛去刺你的盾,会怎么样?”,那个人不能回答.众人都笑他.不能被刺穿的盾牌和没有刺不破盾的长矛,是不可以同时存在的.

自相矛盾文言文作者韩非子

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也.”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也.”或曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也.夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立.《韩非子 难一》 译文: 楚国有个既卖矛又卖盾的人,他称赞着自己的盾,说:“我的盾很坚固,任何武器都刺不破它.”接着,他又夸起了他的矛,说:“我的矛很锐利,没有东西穿不透的.”有人质问他:“拿你的矛去刺你的盾,会怎么样?”那人便答不上话来了.刺不破的盾和什么也刺得破的矛,是不可能同时存在的.

mqpf.net | snrg.net | xmlt.net | tfsf.net | lpfk.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com