fkjj.net
当前位置:首页 >> 10以内加法试题 >>

10以内加法试题

2+6= 9-7= 3+2= 3+4= 5+4= 3+5= 7+1= 9-3= 8-3= 5-4= 8-2= 0+8= 3+1= 6+1= 7+3= 10-2= 7-2= 6-4= 9-2= 10-9= 5+5= 5+2= 9-4= 8+1= 2-1= 4+6= 2+7= 9-5= 3+3= 4-2= 10-4= 1+2= 5-3...

1+1=2 2+3=5 6+2=8 9+1=10 6+2=8 2+6=8 1+3=4 5+1=6 2+8=10 6+3=9

熟记凑十法口诀: 一九一九好朋友【1、9】 二八二八手拉手【2、8】 三七三七真亲密【3、7】 四六四六一起走【4、6】 五五五五一双手【5、5】 你若满意此回答,请给予采纳,谢谢!

10以内加减法练习题(一) 姓名:_______ 时间:__________ 做对了_____题 5+4= 3+6= 4+2= 9+0= 2+7= 1+7= 6+4= 7+3= 2+3= 0+10= 10-2= 9-3= 8-7= 9-5= 6-2= 5-4= 10-9= 7-3= 8-4= 7-6= 2+6= 95+4=8-3= 53+1= 67-2= 65+5= 52-1= 43...

10以内的加法400题, 10以内加减法口算题 中间50题隔一行 你自己弄。 1+6= 6+2= 7-4= 10-1= 7-3= 2+7= 8-1= 8+2= 8+1= 3+1= 4-2= 3-2= 9+1= 6-4= 3+2= 4-1= 6-4= 8+2= 2+7= 8-4= 6-2= 3-2= 5-4= 6+2= 3+5= 5-4= 7-2= 4+6= 1+8= 2+2= 4+6= 3+7= 2...

#include #include int main() { int a1,a2,b1,b2; int i; scanf("%d %d",&a1,&a2); for(i=0;i

5+3= 7+2 9-6 4+5 5-3 5+5 8-4 6-3 7-2 8+1 10-5 5-2

列竖式的方法要教学生学会,有些考试题就要求列竖式计算的,不会列竖式就吃亏了。此外在二年级多位数加减法的时候就容易教。否则一次性过难了。学生不会简单的,教学就会比较吃力些。在二年级的有余数的除法竖式计算时也要用到竖式的减法。教会...

每个数字和符号,各占半个田字格。

你如果🈶Word版可以直接去打印店打印

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com